Tag - financa

Kjo është jeta jonë dhe këto janë detyrat tona!

Rimëkëmbja ekonomike tashmë po humbet vrullin, pjesërisht për shkak të ndërprerjeve të tregut të jashtëm të ndikuar nga Omicron dhe kryesisht për arsye të luftës në Ukrainë. Në këtë periudhë, organizatat vlerësuese ndërkombëtare e ulën parashikimin tonë të rritjes deri në...

Po ekonomia dhe financat pas bllokimit nga Covid-19?

Masat e mbylljes që janë në zbatim në Evropë dhe në botë kanë vendosur në karantinë tregtinë ku përfshihet edhe eksporti që rezulton si tronditja e parë në ekonomi. Pllakat tektonike të krizave (një krizë shëndetësore, një krizë financiare dhe...

Deuroizimi, financat dhe rasti i transferimit të kredisë në Euro për KESH

Tregu financiar në Shqipëri, i cili zbatohet nga 16 institucione bankare dhe nga 3 fonde investimi, në fakt zotërohet në pjesën dominuese të tij (80% e tregut) nga 5 banka të mëdha që kanë lidhje direkte/indirekte me banka të vendeve...

Qeverisja Vendore pas viteve ‘90 dhe realiteti i decentralizimit fiskal

Decentralizimi i qeverisjes në Shqipëri nisi në vitet ‘90. Për herë të parë  drejtuesit e qeverisë vendore u zgjodhën në mënyrë demokratike. Edhe pse ende nuk egziston një autonomi administrative apo fiskale, reformat e viteve ‘90 (duke filluar prej vitit...

error: