Tag - asete

Faktet që tregojnë ndikimet në zhvlerësimin e Euros në 2023 dhe 2022

Gjatë vitit 2023 ka një hyrje: të Euros dhe monedhave të tjera të huaja në nivelin e konvertuar 4 miliardë Euro dhe një dalje të saj prej vizitorëve shqiptarë në vendet e huaja në një nivel sa 55% e kësaj...

Si regjistrohet granti i përfituar për zhvillimin e një aktivi afatgjatë nga biznesi?

Në përgjigje të pyetjes që ka dalë si një rast për sqarim në lidhje me zbatimin e standarteve kombëtare të kontabilitetit dhe qartësimin e tyre nëpërmjet referimit në Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) një përgjigje e përshtatur për pyetjen...

Gjithçka është ekonomi dhe kjo vlen mbi politikën

Aktualisht, kur ndryshimet në të gjitha fushat janë përshpejtuar, zhvillimi efektiv novativ i ekonomisë kombëtare kërkon përdorimin e mekanizmave novatorë për menaxhimin e ekonomisë dhe rajoneve që kontribuojnë në një qëndrueshmëri të rritjes ekonomike, ku është e rëndësishme të kuptohet dhe përdoret...

Reagim smart ndaj borxhit publik dhe dëshirës për rritjen ekonomike

Gjermania tani (2017) është duke kaluar në historik suficiti buxhetor (18.6 miliard Euro, T.I 2017), duke siguruar kualifikimin ekonomik dhe pozicionin e një lidershipi të fuqishëm europian për ti ofruar së bashku dhe për ta stopuar krisjen e eurozonës pas vendimit të taksapaguesve...

error: