Inflacioni i Prill-Majit 2024 në OECD dhe Eurozonë i qëndrueshëm dhe në Ballkan shfaq shenja rritje

Inflacioni i Prill-Majit 2024 në OECD dhe Eurozonë i qëndrueshëm dhe në Ballkan shfaq shenja rritje

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur me Indeksin e Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.7% në prill 2024, pas 5.8% në mars dhe 5.7% në janar dhe shkurt. Inflacioni total ra në 24 nga 38 vendet e OECD-së, me rënien më të madhe prej 0.5 pikë përqindjeje (p.p.) ose më shumë, të regjistruara në Estoni, Mbretërinë e Bashkuar, Islandë, Luksemburg, Austri dhe Slloveni. Inflacioni total ishte nën 2.0% në shtatë vende të OECD, i njëjti numër si në muajin mars.

Inflacioni bazë i OECD (inflacioni pa ushqim dhe energji) ra në 6.2%, pas 6.4% në mars, me rënie në tre të katërtat e vendeve të OECD. Inflacioni i shërbimeve gjithashtu u ngadalësua në shumicën e vendeve. Inflacioni i energjisë i OECD ka vazhduar të rritet, duke arritur në 1.2% në prill, pas 0.6% në mars. Inflacioni i ushqimeve në OECD mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm, në 4.8% në prill, pas 4.9% në mars.

Inflacioni nga viti në vit në G7 u ul lehtë, në 2.9% në prill, duke u rikthyer në nivelet e janarit dhe shkurtit 2024. Rënia më e madhe e inflacionit total u regjistrua në Mbretërinë e Bashkuar, ku kufiri rregullator për faturat e energjisë shtëpiake ishte prerë në prill, dhe në Itali. Në të dy vendet, çmimet e energjisë vazhduan të bien me më shumë se 10% nga viti në vit. Inflacioni total ra në mënyrë më të moderuar në Kanada dhe Japoni dhe mbeti i qëndrueshëm në Francë, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara. Inflacioni bazë në G7 ra në 3.3% në prill, pas 3.5% në mars, duke arritur nivelin më të ulët që nga tetori 2021. Inflacioni i ushqimeve në G7 mbeti gjerësisht i qëndrueshëm ndërsa inflacioni i energjisë u rrit lehtë. Inflacioni bazë ishte kontribuesi kryesor në inflacionin total në të gjitha vendet e G7.

Në eurozonë, inflacioni nga viti në vit, i matur me Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) mbeti i qëndrueshëm në 2.4% në muajin prill. Rritjet e inflacionit të ushqimeve dhe energjisë elektrike u kompensuan nga një rënie e inflacionit bazë, i cili ka ardhur në rënie prej nëntë muajsh me radhë. Vlerësimi i shpejtë i Eurostat në maj 2024 tregon për një rritje të inflacionit nga viti në vit në zonën e euros, në 2.6%, me rritjen e inflacionit bazë dhe inflacionin e energjisë duke u kthyer pozitiv për herë të parë që nga prilli 2023.

Në G20, inflacioni nga viti në vit ishte i qëndrueshëm në 6.9% në prill. Inflacioni total u rrit në Kinë dhe Argjentinë ndërsa ra në Brazil dhe Afrikën e Jugut. Inflacioni total mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në Arabinë Saudite dhe Indonezi

Inflacioni i produkteve energjitike (vit me vit) në OECD, i matur me Indeksin e Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.7% në prill 2024, pas 5.8% në mars dhe 5.7% në janar dhe shkurt. Inflacioni total ra në 24 nga 38 vendet e OECD-së, me rënien më të madhe prej 0.5 pikë përqindjeje (p.p.) ose më shumë, të regjistruara në Estoni, Mbretërinë e Bashkuar, Islandë, Luksemburg, Austri dhe Slloveni. E treta e mbetur e vendeve të OECD-së regjistroi rritje. Inflacioni total ishte nën 2.0% në shtatë vende të OECD, i njëjti numër si në muajin mars.

Një situatë inflacioni e pastabilizuar vërehet në Ballkanin Perëndimor dhe me shenja rritje shfaqet gjatë Prillit dhe Majit 2024 në Serbi, Bosnjë – Hercegovinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa ka treguar ulje të lehtë në Shqipëri dhe Malin e Zi duke mbetur i pandryshuar në Kosovë.

Norma vjetore e inflacionit në Shqipëri u rrit në 2.2 për qind në maj 2024 nga 2.1 për qind që ishte një muaj më parë. Kostoja e përshpejtuar për ushqime dhe pije joalkoolike (1,9 për qind kundrejt 1,5 për qind në prill), mobilje dhe pajisje shtëpiake (3,7 për qind kundrejt 3,5 për qind), transport (1,1 për qind kundrejt 1,0 për qind) dhe komunikim (0,1 për qind).

Nga ana tjetër, çmimet u lehtësuan për banesat dhe shërbimet komunale (2.2 për qind kundrejt 2.3 për qind), mallra dhe shërbime të ndryshme (2.5 për qind kundrejt 2.7 për qind), pije alkoolike dhe duhan (3.1 për qind kundrejt 3.3 për qind), veshje dhe këpucë (3.2 për qind kundrejt 2.7 për qind). 3.4 përqind), art dhe kulturë (3.7 përqind kundrejt 4.4 përqind) dhe restorante dhe hotele (2.4 përqind kundrejt 3.2 përqind).

Ndërkohë, inflacioni ka qenë i qëndrueshëm për shëndetësinë (1.7 për qind) dhe arsimin (2.2 për qind). Në bazë mujore, çmimet e konsumit ranë 0.2 për qind, njësoj si në muajin prill.

Inflacioni vjetor në Bosnje dhe Hercegovinë në prill 2024 krahasuar me vitin 2023 shënoi një rritje mesatare prej 2 për qind. Në nivel mujor, rritja ishte 0,1 për qind. Lajmi është bërë i ditur nga Instituti i Statistikave të vendit. Në prill, krahasuar me marsin e këtij viti, çmimet në restorante dhe hotele janë rritur mesatarisht për 0,7 për qind, ndërsa shëndetësia, veshmbathja, rekreacioni dhe kultura janë rritur përkatësisht me 0,5 për qind.

Ushqimet dhe pijet joalkoolike, të ndjekura nga pijet alkoolike dhe duhani, si dhe komunikimet kushtojnë mesatarisht 0,2 për qind më shumë. Nga ana tjetër, rritja mesatare vjetore më e theksuar e çmimeve është shënuar në sektorin e shërbimeve dhe produkteve në restorante dhe hotele, 8,8 për qind, dhe ajo në mallra dhe shërbime të tjera prej 5,7 për qind.

Mesatarisht, çmimet në sektorin rekreativ dhe kulturor u rritën me 4,5 për qind, ato të pijeve alkoolike dhe të duhanit me 3,9 për qind.

Çmimet e konsumit të Serbisë u rritën me 5% nga viti në vit në prill, pasi u rritën me të njëjtin ritëm në mars, tha të hënën zyra e statistikave.
Në bazë mujore krahasimi, indeksi i çmimeve të konsumit (CPI) i Serbisë u rrit me 0.7% në prill, pas rritjes me 0.3% në mars, tha në një deklaratë zyra e statistikave.
Rritja më e lartë e çmimeve, me 9.9% krahasuar me një vit më parë, në muajin prill është shënuar për shërbimet e restoranteve dhe hotelerisë. Çmimet në banesa, ujë dhe energji u rritën me 7.7%.
Çmimet e shërbimeve shëndetësore shënuan një rritje vjetore prej 7.2% në muajin prill, ndërsa çmimet e alkoolit dhe duhanit u rritën me 7.1%. Çmimet e aktiviteteve rekreative dhe kulturore u rritën me 6.5% vjetore, ndërsa çmimet e veshjeve dhe këpucëve u rritën me 5.9%.
Në bazë të krahasimit mujor, çmimet e veshjeve dhe këpucëve u rritën me 2.1% në prill, transporti u rrit me 1.7% dhe shërbimet e restoranteve dhe hoteleve u shtrenjtuan 1.1%.

Banka qendrore e Serbisë javën e kaluar mbajti normën e saj bazë në 6.5%, së bashku me normat e interesit të depozitave dhe kredive të pandryshuara. Banka qendrore ia atribuoi vendimin konsideratave të tendencave të inflacionit global dhe pasigurive në çmimet e energjisë dhe të produkteve parësore.

Çmimet mesatare të konsumit në Maqedoninë e Veriut u rritën me 4% nga viti në vit në prill, pasi u rritën me të njëjtin ritëm në mars, tha të martën zyra e statistikave të vendit.
Në bazë të krahasimit mujor, çmimet e konsumit në Maqedoninë e Veriut u rritën me 0,7% në prill, pas rritjes me 0,9% në mars.

Ndryshimet në përqindje në çmimet e konsumit në Maqedoninë e Veriut sipas grupeve të produkteve në prill:

v/v          m/m

Ushqime dhe pije joalkoolike           4.7            0.9

Pije alkoolike dhe duhan                   5.8            0.0

Veshje dhe këpucë                              3.2            0.9

Banesa, ujë, energji elektrike,

gaz dhe lëndë djegëse të tjera           1.5            -0.2

Orendi, pajisjet shtëpiake dhe

mirëmbajtja rutinë e shtëpisë           3.9            -0.5

Shëndeti                                                5.5              0.2

Transporti                                             2.3              2.8

Komunikimi                                          3.6              1.6

Rekreacioni dhe kultura                     3.1              0.6

Arsimi                                                   -0,6              0,0

Restorante dhe hotele                        6.2              0.6

Mallra dhe shërbime të ndryshme   5.7              0.4

Norma vjetore e inflacionit në Mal të Zi u zbut lehtë në 5.4% në prill 2024 nga 5.5% më e lartë në pesë muajt e një muaji të mëparshëm. Çmimet e moderuara për ushqime dhe pije joalkoolike (3.4% kundrejt 4.2% në mars), argëtim dhe kulturë (4.3% kundrejt 5%), veshje dhe këpucë (11.3% kundrejt 11.9%) dhe restorante dhe hotele (13.2% kundrejt 13.5%) %).

Ndërkohë, kostot u rritën më shpejt për pijet alkoolike dhe duhanin (4.1% kundrejt 4%), shërbimet e banimit (7.1% kundrejt 6.7%) dhe transportin (3.7% kundrejt 2.2%).

Në baza mujore, çmimet e konsumit u rritën me 0.1% në muajin prill, duke u ngadalësuar nga rritja prej 0.5% në muajin e kaluar.

Norma vjetore e inflacionit në Kosovë mbeti e pandryshuar në 2.4% në maj 2024. Çmimet u lehtësuan për ushqimet dhe pijet joalkoolike (1.5% kundrejt 2.2% në prill 2024), pijet alkoolike dhe duhan (4.3% kundrejt 6.1%) dhe banesat dhe shërbimet komunale (3.3% kundrejt 4.1%).

Në të kundërt, çmimet u përshpejtuan për transportin (3% kundrejt 1.1%) dhe veshjet dhe këpucët (3.1% kundrejt 2.9%). Në baza mujore, çmimet e konsumit u ulën me 0.4% në muajin maj, pas rritjes me 0.1% në muajin e kaluar.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: