Inflacioni i tremujorit të parë 2024 në vendet e OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Inflacioni i tremujorit të parë 2024 në vendet e OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.8% në mars 2024, pas 5.7% në shkurt (Figurat 1 dhe 2). Inflacioni total ra në 19 vende të OECD me rënien më të madhe mujore të regjistruar në Republikën Sllovake. Ishte më i larti në Turqi (ende mbi 60%) ndërsa ishte nën 2.0% në shtatë vende të OECD.

Në mars 2024, inflacioni i energjisë i OECD-së ishte pozitiv për herë të parë që nga prilli 2023, në 0.6%. Inflacioni i energjisë u rrit në 28 vende të OECD, 12 prej të cilave mbetën në inflacion negativ të energjisë, pasi çmimet ranë më ngadalë, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Italinë dhe Shtetet e Bashkuara. Inflacioni i ushqimeve në OECD ra më tej, duke arritur në 4.9% në mars pas 5.3% në shkurt, me rënie në 34 vende të OECD. Inflacioni bazë i OECD (inflacioni më pak ushqim dhe energji) ishte i qëndrueshëm në 6.4% në mars. Rënie në inflacionin bazë prej 0.2 pikë përqindje ose më shumë u regjistruan në 16 vende të OECD, rritje prej 0.2 pikë përqindje ose më shumë në 6 vende të OECD.

Inflacioni nga viti në vit në G7 u rrit lehtë në 3.1% në mars pas 2.9% në shkurt. Inflacioni i ushqimeve ra, ndërsa inflacioni i energjisë u rrit, por mbeti negativ. Inflacioni bazë ishte i qëndrueshëm. Inflacioni total ra në Francë dhe Gjermani, duke arritur nivelin më të ulët që nga, përkatësisht, shtatori dhe maji 2021. Ndryshe, ai u rrit në Itali, ku rënia e çmimeve të energjisë u ngadalësua ndjeshëm, dhe në Shtetet e Bashkuara, ku inflacioni i ushqimeve u rrit. Inflacioni bazë ishte kontribuesi kryesor në inflacionin total në të gjitha vendet e G7 (Figura 3).

Në eurozonë, inflacioni nga viti në vit, i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) ra lehtë në 2.4% në mars, krahasuar me 2.6% në shkurt. Inflacioni i ushqimeve ra me më shumë se një pikë përqindje, duke arritur në 2.0%. Inflacioni bazë ra për të tetin muaj radhazi, megjithëse mbeti mbi nivelin 2.0%. Në prill 2024, sipas vlerësimit të shpejtë të Eurostat-it, inflacioni nga viti në vit ishte i qëndrueshëm në zonën e euros, me një rënie të mëtejshme të inflacionit bazë dhe një rritje të inflacionit të energjisë, i cili mbetet negativ.

Në G20, inflacioni nga viti në vit ishte i qëndrueshëm në 6.9% në mars. Inflacioni total u ul në Brazil, Kinë, Arabinë Saudite dhe Afrikën e Jugut, ndërsa u rrit në Indonezi dhe u hodh më tej në Argjentinë.

Serbi, inflacioni bie në nivelin më të ulët të dy viteve në mars

Inflacioni u zbut në 5.0% në mars nën 5.6% të shkurtit. Rezultati i marsit përfaqësoi normën më të ulët të inflacionit që nga gushti 2021. Moderimi ishte me bazë të gjerë, me presione të reduktuara të çmimeve të regjistruara për ushqimet dhe pijet joalkoolike, transportin dhe strehimin dhe shërbimet komunale. Për më tepër, çmimet për restorantet dhe hotelet u rritën me një ritëm më të ulët.

Inflacioni mesatar vjetor ra në 9.8% në mars (shkurt: 10.7%). Ndërkohë, inflacioni bazë ra në 5.0% në mars, nga 5.2% e muajit të kaluar.

Norma vjetore e inflacionit në Maqedoninë e Veriut ishte 4% në prill 2024, më e larta në gjashtë muaj, e pandryshuar nga muaji i kaluar. Çmimet u përshpejtuan më tej për mallra dhe shërbime të ndryshme (5.7% kundrejt 4.7% në mars); ushqim dhe pije joalkoolike (4.7% kundrejt 3.5%) dhe komunikim (3.6% kundrejt 1.8%). Ndërkohë, ka pasur një ngadalësim në disa kategori të IÇK-së, përfshirë pijet alkoolike dhe duhanin (5.8% kundrejt 11.5%); veshje dhe këpucë (3.2% kundrejt 4.6%); orendi dhe pajisje shtëpiake (3,9% kundrejt 4,7%); transporti (2.3% kundrejt 3.7%) dhe rekreacioni dhe kultura (3.1% kundrejt 4.8%). Në bazë mujore, çmimet e konsumit u rritën me 0.7% në muajin prill, pas rritjes me 0.9% në muajin e kaluar.

Norma vjetore e inflacionit në Kosovë u rrit në 2.4% në prill 2024 nga 2.3% në mars 2024, kryesisht për shkak të rritjes më të shpejtë të kostos së pijeve alkoolike dhe duhanit (6.1% kundrejt 5.2%) dhe ushqimeve dhe pijeve joalkoolike. 2.2% kundrejt 1.6%), Gjithashtu, rritja e çmimeve është ripërtërirë për transportin (1.1% kundrejt -0.5%), por është ngadalësuar për banesat dhe shërbimet komunale (4.1% kundrejt 7.8%) dhe veshjet dhe këpucët (2.9% kundrejt 4.2%). Në baza mujore, çmimet e konsumit u avancuan me 0.1% në muajin prill, pas një rënie prej 0.3% në periudhën e mëparshme.

Norma vjetore e inflacionit në Mal të Zi u zbut lehtë në 5.4% në prill 2024 nga 5.5% më e lartë në pesë muajt e një muaji të mëparshëm. Çmimet e moderuara për ushqime dhe pije joalkoolike (3,4% kundrejt 4,2% në mars), rekreacion dhe kulturë (4,3% kundrejt 5%), veshje dhe këpucë (11,3% kundrejt 11,9%) dhe restorante dhe hotele (13,2% kundrejt 13,5%) %). Ndërkohë, kostot u rritën më shpejt për pijet alkoolike dhe duhanin (4.1% kundrejt 4%), shërbimet e banimit (7.1% kundrejt 6.7%) dhe transportin (3.7% kundrejt 2.2%). Në baza mujore, çmimet e konsumit u rritën me 0.1% në muajin prill, duke u ngadalësuar nga rritja prej 0.5% në muajin e kaluar.

Inflacioni ishte në një prirje rënëse deri në shkurt 2024, por u rrit përsëri në 5.5 për qind nga viti në vit në mars, kryesisht për shkak të skadimit të efekteve të masave të mëparshme antiinflacioniste, të cilat kishin përfshirë uljen e çmimeve të rreth 150 produkteve.

Indeksi i çmimeve të konsumit në Bosnjë dhe Hercegovinë u ul në 2% në mars 2024 nga 2.1% në muajin e kaluar, kryesisht për shkak të rritjes më të ngadaltë të kostos së mallrave dhe shërbimeve të tjera (6.5% kundrejt 8.1%), argëtimit dhe kulturës (4.3 % kundrejt 4.4%), pijet alkoolike dhe duhani (3.8% kundrejt 4.6%) dhe ushqimet dhe pijet joalkoolike (1.2% kundrejt 2.1%). Gjithashtu, deflacioni ka vazhduar për veshje-këpucë (-6.6% kundrejt -6.4%). Në të kundërt, çmimet u rritën më shumë për restorantet dhe hotelet (8.4% kundrejt 8%), orenditë dhe pajisjet shtëpiake (3.6% kundrejt 3.2%) dhe shëndetin (3.2% kundrejt 2.7%). Në baza mujore, çmimet e konsumit u rritën me 0.3%, pas një rritjeje prej 0.5% në muajin shkurt.

Norma e inflacionit MoM (muaj me muaj) në Bosnje dhe Hercegovinë ishte mesatarisht 0.21 përqind nga 2005 deri në 2024, duke arritur nivelin më të lartë të historisë prej 4.00 përqind në janar të 2006 dhe një rekord të ulët prej -1.60 përqind në prill të 2020.

Inflacioni i Shqipërisë u zbut në 2.1% nga viti në vit në prill 2024, nga 2.3% në mars, duke shënuar inflacionin më të ulët që nga qershori 2021. Çmimet u ngadalësuan për ushqimet dhe pijet joalkoolike (1.5% kundrejt 2% në mars 2024). strehim dhe shërbime komunale (2.3% kundrejt 2.4%), shëndetësi (1.7% kundrejt 1.9%), hotele dhe restorante (3.2% kundrejt 3.5%) dhe mallra dhe shërbime të ndryshme (2.7% kundrejt 3.3%). Nga ana tjetër, çmimet u përshpejtuan për transportin (1% kundrejt -0,3%) dhe argëtimin dhe kulturën (4,4% kundrejt 3,8%). Në bazë mujore, çmimet e konsumit u deflatuan me 0.2%, pas një rritjeje prej 0.4% në muajin mars

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: