Tag - dministrimi tatimor

Administrimi tatimor, transparenca dhe problemet e mprehta për zgjidhje

Si çdo administratë tjetër moderne tatimore, nevoja që kanë tatimet shqiptare të përmirësojnë metodat për menaxhimin e përmbushjes tatimore përmes përmirësimit të modelit të riskut dhe ecjes me vendosmëri drejt një sjelljeje më të plotë të fokusuar te risku mbetet një...

error: