Uncategorized @sq

Legjislacioni tatimor 1992 – 2015

Në këtë link http://eduart0.tripod.com/legislation.html ju do të mund të lexoni pjesë nga legjislacioni tatimor historic në Shqipëri, që prej vitit 1992. Ky legjislacion është i ndarë në kategoritë:Administrimi tatimor për periudhën 1992 -2004 Tatimi mbi qarkullimin për periudhën 1993 -1996 Tatimi mbi vlerën...

error: