Uncategorized @sq

Legjislacioni tatimor 1992 – 2015

Në këtë link http://eduart0.tripod.com/legislation.html ju do të mund të lexoni pjesë nga legjislacioni tatimor historic në Shqipëri, që prej vitit 1992. Ky legjislacion është i ndarë në kategoritë: Administrimi tatimor për periudhën 1992 -2004 Tatimi mbi qarkullimin për periudhën 1993 -1996 Tatimi mbi...

Shërbime fiskale për biznesin e vogël dhe profesionistët

Këshillim dhe ndihmë për hapjen/mbylljen e aktivitetit  ALTax Studio asiston bizneset e vogla të cilat kanë nevojë të hapin një aktivitet të ri duke e udhëzuar dhe asistuar në të gjitha hapat proceduriale, Në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në zyrat...

Shërbime fiskale për shoqëritë

Në shërbimin fiskal dhe në këshillimin mbi kontabilitetin për shoqëritë, nisur nga parimet e menaxhimit financiar, ALTax Studio ju ofron:  Shërbime Kontabiliteti dhe monitorim të tij Përgatitje e pasqyrave financiare Analizë Financiare Formatim të kontabilitetit për bizneset e reja Përpilim të planit të biznesit Konsulencë...