Tatimi vlerës së Shtuar

Tatimi vlerës së Shtuar

Ligji i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar

VKM mbi Dispozitat zbatuese të TVSH

VKM mbi Procedurat dhe kriteret e Marrëveshjes për pagesën me këste të TVSH për rimbursim, 2020

Udhëzimi i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar

Udhëzimi mbi Skemën e Veçantë të TVSH për Fermerët

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: