PAKETA FISKALE 2020-PËR RINDËRTIMIN PAS PASOJAVE TË TËRMETIT, 2019