Mbrojtje dhe Planifikim të Taksave

Mbrojtje dhe Planifikim të Taksave

Planifikimi i taksave është analiza e situatës financiare e fiskale ose planit të biznesit sipas perspektivës së taksave. Qëllimi i planifikimit të taksave është të sigurojë efikasitetin e tyre në dobi të aktivitetit, me elementet e planit financiar që punojnë së bashku në mënyrën më efikase për taksat. Planifikimi i taksave është një pjesë integrale e një plani financiar. Planifikimi i taksave është shumë afër shmangies së taksave.

Shmangia e taksave është përdorimi ligjor i regjimit tatimor në një territor të caktuar administrativ në favor të biznesit për të zvogëluar shumën e tatimit që paguhet me instrumenta që janë brenda pjesë e legjislacionit. Akomodimi i taksave brenda një logjike të tillë është shumë e ngjashme me shmangien e taksave, megjithëse ndryshe nga ajo, akomodimi nuk është gjithmonë domosdoshmërisht ligjor.

Ne punojmë për të:

– Ndihmuar bizneset dhe individët të krijojnë strategji për trajtimin e taksave dhe përgatitjen për të ardhmen e tyre në treg

– Këshilluar për aspekte të transaksioneve të pronësisë, përfshirë blerjen e aseteve dhe kompanive, si dhe përdorimin e strukturave efikase të taksave në marrëveshje, duke përfshirë përdorimin efektiv të partneriteteve dhe strukturave të bashkëpronësisë.

Kontaktoni nëpërmjet email [email protected] ose duke klikuar te posti KËRKO KËSHILLË

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: