Tatimi mbi të ardhurat

Tatimi mbi të ardhurat

Ligji i Tatimit mbi të ardhurat, 2017

Ligji për Rivlerësimin e Pasurisë së Paluajtshme, 2017

VKM mbi përcaktimin e vlerës referuese për qeradhënien

Udhëzimi i Tatimit mbi të Ardhurat, 2017

Udhëzimi mbi Transferimin e Çmimit

Udhëzimi mbi Tatimin e Transferimit të Pasurisë

Udhëzim për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme, 2020

 

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: