Tag - biznes

DIBËR: STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT DHE PERFORMANCA E EKONOMISË

Rivitalizimi urban pas vitit 2013 është prekur nga programi “Rilindja urbane” e qeverisë shqiptare ku janë duke u alokuar fonde të konsiderueshme për infrastrukturën dhe urbanistikën në qendrat urbane duke meremetuar dhe rikonfiguruar qendrat si ambiente rekreative dhe në funksion...

Njohja e të ardhurave të ardhme në kontabilitet dhe pasqyrat financiare

Njohja e duhur e të ardhurave është e domosdoshme sepse lidhet drejtpërdrejt me integritetin e raportimit financiar të një kompanie. Qëllimi i sqarimit tonë rreth njohjes së të ardhurave është të orientojë politikat e të ardhurave të përdorura nga kompanitë....

Tatimi i kapitalit apo super taksa e pasurisë për shqiptarët e pasur në kohën e polarizimit ekonomik

“Ne po jetojmë një moment të paprecedentë të krizave të shumta. Dhjetëra miliona njerëz të tjerë po përballen me urinë. Qindra miliona të tjerë përballen me rritje të pamundura të kostos së mallrave bazë ose ngrohjes së shtëpive të tyre....

error: