Ndarja administrative të vijë si një nevojë për ndryshim nga bashkitë dhe jo si një diktim nga politika


error: