ANKETIM- Mbi qeverisjen vendore dhe performancën e saj

ANKETIM- Mbi qeverisjen vendore dhe performancën e saj

Qendra ALTAX në kuadër të projektit “Monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar” të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës nën zhvillimin/politikën e jashtme holandeze kërkon që nëpërmjet bashkëpunimit dhe koordinimit me pjestarë të shoqërisë civile, të organizatave të biznesit, të organizatave për mbrojtjen e të drejtave në punë dhe të drejtave të njeriut të ndërtojë hap pas hapi një mekanizëm llogaridhënieje në proceset konsultative të politikëbërjes nëpërmjet pjesëmarrjes/ndjekjes së zërit qytetar bazuar në përvojën dhe ekspertizën profesionale dhe të koordinuar të shoqërisë civile.

Në këto momente jemi në fazën e verifikimit final të gjetjeve dhe zhvillimeve të kryera, bazuar mbi gjithë dokumentet referuese si më lart. Për të qenë sa më të plotë dhe të koordinuar me referencat dhe nevojat e pjestarëve të shoqërisë civile, ne shohim si një instrument mjaft të të nevojshëm edhe plotësimin e Pyetësorit bazuar mbi tematikat dhe programet zhvillimore që miratohen nga Këshilli Bashkiak dhe Kryetari për të kompletuar ofertat e pushtetit vendor me kërkesat për zhvillim sipas këndvështrimit të nevojave qytetare.

KLIKONI TE LINKET ME POSHTE DHE PLOTESOJINI SIPAS BASHKIVE RESPEKTIVE:

  1. Berat
  2. Dibër
  3. Elbasan
  4. Gjirokastër
  5. Vlorë

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: