Tag - tatim mbi te ardhura

Çfarë përfshihet/lejohet në të ardhurat dhe shpenzimet e biznesit të vogël dhe të vetëpunësuarit?

Të ardhurat bruto nga biznesi[1] Të ardhurat nga biznesi përfshijnë[2], të ardhurat sipas Nenit 13 nga “a” deri “gj” në vijim të Ligjit 29/2023: a) të ardhurat e një personi fizik nga çdo aktivitet i biznesit i...

Tatimi i kapitalit apo super taksa e pasurisë për shqiptarët e pasur në kohën e polarizimit ekonomik

“Ne po jetojmë një moment të paprecedentë të krizave të shumta. Dhjetëra miliona njerëz të tjerë po përballen me urinë. Qindra miliona të tjerë përballen me rritje të pamundura të kostos së mallrave bazë ose ngrohjes së shtëpive të tyre....

Një projekt ligj për tatimin e punës, që kërkon shumë analiza dhe raste për tu diskutuar në mënyrë shteruese

Pjesë nga projekt - Ligji (jo zyrtar) Të Ardhurat nga Punësimi[1] Të ardhurat nga Punësimi përfshijnë: Pagat, rrogat, shpërblimet dhe përfitimet që rrjedhin nga marrëdhënie punësimi ose të ngjashme me to, pavarësisht nëse këto marrëdhënie janë aktuale, të ardhshme ose...

error: