Tag - vlera e tregut

Çmimet e shitjes së sipërfaqeve të ndërtimit në zonat përreth qendrës së Tiranës

Ka shumë përparësi në rast se e ndërtoni vetë shtëpinë tuaj, që nga zgjedhja e dizajnit dhe pamjes së shtëpisë deri te shtrirja dhe madhësia e dhomave. Në varësi të vendit ku jetoni, në fakt mund të jetë një mënyrë...

Përmbledhja për tatimin e transferimit të të drejtës së pronësisë dhe taksën mbi pasurinë e paluajtshme

ALTAX  pas një përgatitje të një materiali orientues të legjislacionit në fuqi dhe ligjeve që pritet te hyjnë në fuqi prej janarit 2024 ju prezanton Përmbledhja ligjore për tatimin e transferimit të të drejtës së pronësisë dhe taksën mbi...

Vlera e lojtarëve dhe konsiderata kontabile për regjistrimin e tyre

Në rastin e futbollit evropian, miratimi i Fair Play Financiar i UEFA-s (FFP), në vitin 2010, lejoi miratimin e SNK 38 "Aktivet jo-materiale", i cili tregon vlerën e të drejtave të regjistrimit të një lojtari nga vlera/tarifat e transferimit të...

error: