FAQ

Si tatohen shërbimet on­line?

Përgjigja Ne   rastin   e   sherbimeve   on‐line,   me   problematik      eshte   percaktimi   i   vendit   tek   te ashtuquajturat qarkullime Online. Behet fjale te ky grup vetem per furnizim sherbimi sipas ligjit te TVSH‐se, qe jane perhapur vetem permes internetit dhe qe edhe me pare nuk ekzistonin...

error: