A paguan tatim mbi të ardhurat biznesi i vogël?

A paguan tatim mbi të ardhurat biznesi i vogël?

Përgjigja

Tatimi mbi të ardhurat personale, përfshin te gjitha llojet e të ardhurave të individëve. Individët  rezidentë  i  nënshtrohen  detyrimit për  tatimin  mbi  të  ardhurat  personale  gjatë periudhës  tatimore  për  të  gjitha  burimet  e  të ardhurave  (brenda  dhe  jashtë territorit  të Republikës së Shqipërisë), ndërsa individët jorezidente i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë periudhës tatimore për të ardhurat me burim në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Nga ky tatim, perjashtohen gjithe te vetepunesuarit, pa punemarres. Kjo do te thote se ne arstin se ju merrni te punesuar ne ndihme te biznesit tuaj, ata vete nuk jane te perjashtuar nga tatimi mbi te ardhurat personale, ne rolin e punemarresit.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: