Çfarë është TVSH­-ja?

Çfarë është TVSH­-ja?

Përgjigja

TVSH‐ja eshte nje tatim mbi qarkullimin e mallrave dhe sherbimeve (konsumin). Ai mblidhet nga personat qe jane te regjistruar per kete lloj tatimi nepermjet shitjes se sherbimeve dhe kryerjes se furnizimeve te ndryshem qe i bejne konsumatorit me te pare.

Cdo person i tille ne qarkullimin qe kalon malli apo sherbimi nga burimi i furnizimit dhe deri te konsumatori i fundit vendoset nje vlere e shtuar e cila mblidhet nga shitesi per llogari te shtetit. Konsumatori i fundit eshte ai qe kryen qarkullimin final me shumat e vlerave te shtuara furnizimit qe ai ka blere ne cdo hap qe ka kaluar furnizimi.

Në ditët e sotme TVSH‐ja mbetet forma më e favorshme e multiqarkullimit te pergjithshem te mallrave  dhe  sherbimeve.  Per  te qene  e  tille,  TVSH‐se  i  duhet  te  kete  nje  baze  te  gjere tatimpaguesish, me te ardhura te qendrueshme. Ajo ne strukturen e te ardhurave eshte nje mekanizem i thjeshte i vleresimit dhe mbledhjes se te ardhurave.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: