Tag - online

9 HAPAT PËR FILLIMIN E BIZNESIT DHE LEHTËSITË TATIMORE NË SHQIPËRI, 2024

Si moment paraprak ne ju këshillojmë që të keni në mendje apo të shkruar një plan biznesi, për t’ju qartësuar për` momentet fillestare të hapjes së aktivitetit tuaj. Është e rëndësishme që të bëhet një parashikim i të ardhurave dhe...

Si tatohen shërbimet online/elektronike në Shqipëri?

Në rastin e shërbimeve online, më problematik është përcaktimi i vendit të furnizimit të shërbimeve për ato që quhen qarkullim online. Bëhet fjalë te ky grup vetëm për furnizim shërbimi, që është përhapur masivisht në vitet e fundit dhe realizohet...

Si tatohen shërbimet on­line?

Përgjigja Ne   rastin   e   sherbimeve   on‐line,   me   problematik      eshte   percaktimi   i   vendit   tek   te ashtuquajturat qarkullime Online. Behet fjale te ky grup vetem per furnizim sherbimi sipas ligjit te TVSH‐se, qe jane perhapur vetem permes internetit dhe qe edhe me pare nuk ekzistonin...

error: