Tag - elektronike

Si tatohen shërbimet online/elektronike në Shqipëri?

Në rastin e shërbimeve online, më problematik është përcaktimi i vendit të furnizimit të shërbimeve për ato që quhen qarkullim online. Bëhet fjalë te ky grup vetëm për furnizim shërbimi, që është përhapur masivisht në vitet e fundit dhe realizohet...

error: