Tag - procedurat

Investimet strategjike dhe lehtësitë fiskale në Shqipëri, 2024

Legjislacioni për investimet strategjike, përfshin ligjin për investimet strategjike, si dhe disa vendime të Këshillit të Ministrave të miratuara prej vitit 2015 e deri në 2023[1], dhe ky grup aktesh ligjore dhe nënligjore përbën kuadrin rregullator për tërheqjen...

9 HAPAT PËR FILLIMIN E BIZNESIT DHE LEHTËSITË TATIMORE NË SHQIPËRI, 2024

Si moment paraprak ne ju këshillojmë që të keni në mendje apo të shkruar një plan biznesi, për t’ju qartësuar për` momentet fillestare të hapjes së aktivitetit tuaj. Është e rëndësishme që të bëhet një parashikim i të ardhurave dhe...

error: