Tag - regjistrim

9 HAPAT PËR FILLIMIN E BIZNESIT DHE LEHTËSITË TATIMORE NË SHQIPËRI, 2024

Si moment paraprak ne ju këshillojmë që të keni në mendje apo të shkruar një plan biznesi, për t’ju qartësuar për` momentet fillestare të hapjes së aktivitetit tuaj. Është e rëndësishme që të bëhet një parashikim i të ardhurave dhe...

Regjistrime ndryshimesh në QKB të të dhënave dhe dokumenteve të regjistrimit

Regjistrime të detyrueshme.Çdo subjekt që kryen regjistrimin fillestar, duhet të regjistrojë çdo ndryshim në QKB të të dhënave të njoftuara në formularin e aplikimit (për shembull adresa e biznesit) dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër.Në rast ndryshimi të...

error: