Tag - ndarje

Regjistrime ndryshimesh në QKB të të dhënave dhe dokumenteve të regjistrimit

Regjistrime të detyrueshme.Çdo subjekt që kryen regjistrimin fillestar, duhet të regjistrojë çdo ndryshim në QKB të të dhënave të njoftuara në formularin e aplikimit (për shembull adresa e biznesit) dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër.Në rast ndryshimi të...

error: