Si tatohen shërbimet on­line?

Si tatohen shërbimet on­line?

Përgjigja

Ne   rastin   e   sherbimeve   on‐line,   me   problematik      eshte   percaktimi   i   vendit   tek   te ashtuquajturat qarkullime Online. Behet fjale te ky grup vetem per furnizim sherbimi sipas ligjit te TVSH‐se, qe jane perhapur vetem permes internetit dhe qe edhe me pare nuk ekzistonin objekte furnizimi fizike.Te keto qarkullime pason si porositja ashtu edhe sherbimi ne rruge elektronike. Shembuj tipike per qarkullimet Online jane lenia e software, muzikes, videove dhe informacioneve me „download“ si edhe sherbime te tjera, te cilet mund te kryhen vetem ne rruge te paster elektronike, si   per shembull perkthimet apo sherbimet e konsultimeve.

Te keto qarkullime vendi i sherbimit percaktohet sipas bazave te nenit 15 te ligjit te TVSH‐se. Sipas tij sherbimi i kryer karakerizohet nga permbajtja e tij dhe pastaj ne drejtim te perfituesit nga sherbimi duhet bere dallimi midis klientit brenda vendit dhe nga ana tjeter klientit jshte vendit.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: