Prezantohet në Elbasan raporti për projekt buxhetin 2023 sipas këndvështrimit të qytetarëve

Prezantohet në Elbasan raporti për projekt buxhetin 2023 sipas këndvështrimit të qytetarëve

Objektivi i këtij Raportimi ishte të rishikonte përvojat e buxhetit aktual me një qasje për qytetarin sipas kërkesave te marra prej tij ne pyetësorin qe ne bëmë per këtë qellim ne Qershor 2022.

Ne erdhëm ne Elbasan per ta prezantuar për të ofruar inpute të dobishme për qeverisjen vendore në lidhje me hartimin dhe zbatimin e synimeve afatshkurtra te qytetareve, me mendimin e konsoliduar që qasje te tilla ndihmojnë te përmirësojnë cilësinë dhe disponueshmërinë e Bashkisë.

Raporti i prezantuar, por edhe i komentuar direkt në sallën ku ne e prezantuam në Elbasan gjithashtu plotësoi këtë rishikim të bazuar në tavolinë me dy raste studimore për të eksploruar më tej motivimet dhe sfidat kryesore në prodhimin e një dokumenti të tillë.

Siç tregon ky prezantim, Raporti “Buxheti 2023 në këndvështrimin e qytetarëve të Elbasanit” nuk është vetëm një mjet i mirë për të komunikuar tiparet më të rëndësishme të buxhetit, për të shpjeguar procesin buxhetor dhe për të rritur njohuritë e përgjithshme të qytetarëve për çështjet buxhetore.

Ky moment dialogimi gjithashtu mund të paraqesë një mundësi për të vendosur një dialog me njerëzit dhe për të vlerësuar interesat dhe nevojat e tyre specifike në lidhje me informacionin buxhetor.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: