Leasing dhe kreditimi TVSH

Leasing dhe kreditimi TVSH

Pyetje: Kam nje kontrate qiraje (leasing). A lejohet të bëhet çdo muaj kreditimi i TVSH per principalin, që lëshohet me faturë tatimore nga qiradhenesi. Me kete kontrate leasing eshte blere nje makine, e cila ne fund te kontrates do behet prone e perdoruesit.

Pergjigje : Sipas ligjit “Për TVSH-në, furnizimi i shërbimit të qerasë financiare në lidhje me furnizimin e automjetit, për furnizime të kryera i ndryshuar kryhet atje ku gjendet automjeti. Ky furnizim shërbimi tatohet me shkallën 20% TVSH. Kreditimi i TVSH-se behet per vleften sipas fatures qe leshohet per shoqerine tuaj.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: