Inflacioni i përgjithshëm dhe inflacioni për lëndët djegëse në OECD dhe Ballkan, Gusht – Tetor 2023

Inflacioni i përgjithshëm dhe inflacioni për lëndët djegëse në OECD dhe Ballkan, Gusht – Tetor 2023

Inflacioni i përgjithshëm (vit me vit) në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI), u ul në 6.2% në Shtator 2023 nga 6.4% në Gusht, pas rritjeve në korrik dhe gusht.

Inflacioni ra ndërmjet Gushtit dhe Shtatorit në 27 vende të OECD. Në të kundërt, ai u rrit në 8 vende të OECD, me rritje rreth ose më shumë se një pikë përqindje (p.p.) në Spanjë, Kosta Rika (i vetmi vend i OECD ku inflacioni total ishte negativ), Slloveni dhe Turqi.

Inflacioni i energjisë dhe lëndëve energjetike u rrit midis Gushtit dhe Shtatorit në 22 vende të OECD-së, por mbeti negativ në OECD në tërësi. Inflacioni i energjisë u kthye pozitiv për herë të parë që nga Shkurti 2023, duke zbutur ngadalësimin e vazhdueshëm të inflacionit të ushqimeve dhe bazës.

Gjermania regjistroi një rënie të mprehtë të inflacionit total nga 6.1% në gusht në 4.5% në shtator, e nxitur kryesisht nga një rënie e mprehtë në inflacionin e energjisë. Në Francë, inflacioni i energjisë në krahasimin vit me vit u rrit në 11.7% në Shtator pas 7.0% në Gusht, pjesërisht duke reflektuar çmimin gradual jashtë shportës.

Një situatë më e vështirë inflacioniste shihet në vendet e Ballkanit Perëndimor. Po kështu edhe çmimet e energjisë dhe lëndëve energjetike kanë shënuar një rritje.

Inflacioni mesatar vjetor i Serbisë u zbut në 10.2% në shtator nga 11.5% në muajin e kaluar. Ndërsa inflacioni i energjisë dhe lëndëve energjetike u rrit midis Gushtit dhe Shtatorit 2023 me 0.4%. Inflacioni i energjisë dhe lëndëve djegëse në Tetor 2023 krahasuar me një vit më parë u rrit 9.42%

Inflacioni (i matur me indeksin e çmimeve të konsumit – CPI) u rrit me 10,1% në tetë muajt e parë të 2023 në Malin e Zi krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Norma e inflacionit është ndikuar më shumë nga rritja e çmimeve të ushqimeve dhe pijeve joalkoolike, të cilat në periudhën e vëzhguar u rritën me 14.4%.

Rritje e lartë e çmimeve është shënuar për banesat, ujin, energjinë elektrike, gazin dhe lëndët djegëse, të cilat janë më të larta me 11,8% në periudhën Janar – Gusht 2023 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Inflacioni i energjisë dhe lëndëve djegëse në Shtator ishte 7.4%.

Norma vjetore e inflacionit në Bosnje dhe Hercegovinë u ngadalësua në 4.1% në shtator 2023 nga 4.7% në Gusht. Çmimet u rritën me një ritëm më të ulët për restorantet dhe hotelet (6.9% kundrejt 7.3%), ushqimet dhe pijet joalkoolike (6.3% kundrejt 8%), rekreacion dhe kulturë (6.2% kundrejt 7.0%) dhe strehim dhe shërbime komunale (5.1% kundrejt 7.3%). Ato gjithashtu vazhduan të bien për veshje dhe këpucë (-7.2% kundrejt -5.8%) dhe transport (-4.2% kundrejt -6.4%). Në baza mujore, çmimet e konsumit u rritën me 0.6%, duke u ngadalësuar nga një avancim prej 1% në periudhën e mëparshme.

Ndërkohë çmimi për energjinë dhe lëndët djegëse në Shtator 2023 ishte 4.73%

Çmimet e konsumit në Kosovë u rritën me 3.3 përqind (viti me vit) në Tetor 2023, duke u ngadalësuar nga një rritje prej 4.2 përqind në Shtator, pasi kostoja u rrit me një ritëm më të butë për ushqimet dhe pijet joalkoolike (3.9 përqind kundrejt 5.5 përqind), transportin (0,6 për qind kundrejt 2 për qind), strehimin dhe shërbimet komunale (2,6 për qind kundrejt 3,9 për qind), pijet alkoolike dhe duhani (5,6 për qind kundrejt 6,6 për qind), mobiljet, pajisjet shtëpiake dhe mirëmbajtja (5,1 për qind kundrejt 5,5 për qind).

Nga ana tjetër, inflacioni u përshpejtua për mallra dhe shërbime të ndryshme (3,2 për qind kundrejt 2,7 për qind), veshje dhe këpucë (3,5 për qind kundrejt 3,4 për qind), argëtim dhe kulturë (5,3 për qind kundrejt 3,5 për qind) dhe shëndetësi (3,8 për qind kundrejt 3,6 për qind).

Ndërkohë çmimi për energjinë dhe lëndët djegëse në Shtator 2023 ishte 4.1%.

Çmimet mesatare të konsumit të Maqedonisë së Veriut u rritën me 6.6% (viti me vit) në Shtator, pas një rritje me 8.3% vjetore në Gusht. Në bazë të krahasimit mujor, çmimet e konsumit në Maqedoninë e Veriut u ulën me 0.1% në Shtator, pas rritjes me 1.2% në Gusht.

Ndërkohë çmimi për energjinë dhe lëndët djegëse në Shtator 2023 krahasuar me një vit më parë u rrit me 6.1% dhe vetëm 0.1% në krahasim me muajin Gusht.

Norma vjetore e inflacionit në Shqipëri u ngadalësua në 3.8% në Tetor 2023, nga 4.1% në Shtator, duke shënuar normën më të ulët që nga Janari 2022, pasi çmimet u ngadalësuan për ushqimet dhe pijet joalkoolike (7.4% kundrejt 7.9%), mobiljet, mirëmbajtjen (5.2% kundrejt 5.4%) dhe shërbimet e banesave (1.6% kundrejt 2.1%). Gjithashtu, kostot e transportit ranë me ritme më të shpejta (-8.3% kundrejt -7.2%). Anasjelltas, inflacioni u përshpejtua për rekreacion dhe kulturë (7.6% kundrejt 4.9%), hotele, kafene dhe restorante (4.8% kundrejt 4.7%) dhe pije alkoolike dhe duhan (3.6% kundrejt 3.0%). Në bazë mujore, çmimet e konsumit u rritën me 0.1% në muajin Tetor, duke u zbutur nga një rritje prej 0.7% në periudhën e mëparshme.

Ndërkohë çmimi për energjinë dhe lëndët djegëse në Shtator 2023 krahasuar me një vit më parë u rrit me 23.2% dhe vetëm 7.44% në krahasim me muajin Gusht.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: