TREGU I PUNËS NË INDUSTRINË NXJERRËSE…

TREGU I PUNËS NË INDUSTRINË NXJERRËSE…

Raporti është përgatitur për qëllime të projektit “Promovimi i të drejtave të punës dhe mbështetje për sindikatat” zbatuar nga Qendra për Marrëdhënie Pune dhe Dialog Social (Qendra). Teksti i studimit bazohet mbi vlerësime dhe supozime të referuara në informacione zyrtare dhe publikime të lidhura me objektin e studimit duke pasqyruar një pozicion, i cili prezanton frymën dhe qasjen e Qendrës, pa synuar të adoptojë informacione të burimeve referuese.

Pjesë të raportit studimor janë përgatitur nga kontribute të nxjerra nga analiza të sektorëve dhe që janë përshkruar me detaje në këtë tekst.

Në respektim të përmbajtjes së raportit studimor nuk ka asnjë pjesë që të dalë në kundërshtim me politikat dhe qëllimin mbi të cilën është organizuar Qendra, apo të flasë në emër të palëve të interesit të përmendura në raport.

Të dhënat e përfshira dhe që janë pjesë e studimit nuk përmbajnë huazime apo tekst, që përkon me publikim tjetër duke qenë autentike në gjetjet e veta. Përmbajtja e dokumentacionit të raportit studimor është e verifikuar me kujdes, e analizuar për gabime të natyrave të ndryshme, apo për ndonjë gabim të çdo lloji.

Për studimin e plotë klikoni KETU!

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: