Barra Fiskale në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, 2019

barra fiskale

Barra Fiskale në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, 2019

Barra Fiskale 2019 është publikimi i ri i ALTAX. Eshtë një studim që orienton lexuesin, se si janë mbledhur taksat në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor gjatë 5 viteve të fundit, por edhe si janë shpenzuar taksat e mbledhura.
Ndër të tjera janë përfshirë edhe tema, si: ndikimi i barrës tek investimet e huaja në varësi të peshës në PBB, ashtu si edhe krahasimi i ecurisë tatimore për shtetet që aplikojne taksën progresive (Shqipëri, Kroaci dhe në 2019 dhe Maqedonia e Veriut) dhe shtetet që aplikojnë taksën e sheshtë.
Kapituj me informacion të detajuar sqarojnë barrën fiskale sipas qyteteve dhe qarqeve në Shqipëri dhe Kosovë.
Kapitulli i fundit paraqet Kalendarin e Lirisë Fiskale 2019 për Shqipërinë, Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor.

Renditja e qarqeve/regjioneve brenda Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe shteteve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, sipas barrës fiskale jep mundësinë biznesit për të shqyrtuar efektshmërinë e politikave dhe nismave të qeverisë për zhvillimin ekonomik, si dhe mundet të ndikojë në momentin e analizës për alokimin e shpenzimeve publike në kuadër të transparencës së financave publike.

Më poshtë është e plotë përmbajtja e studimit:

HyrjeFaqe    8
Burimi të dhënaveFaqe    9
 Barra Fiskale në 4 vitet e funditFaqe    10
1Ballkani Perëndimor, Ekonomia, Buxheti dhe Barra Fiskale, 2014-2018Faqe    11
1.1Ekonomia në Ballkanin PerëndimorFaqe     11
1.2Taksat dhe shpenzimet buxhetore në Ballkanin Perëndimor, 2014-2018Faqe     14
1.3Barra Fiskale  në Ballkanin Perëndimor, 2014 -2018Faqe     15
1.4Struktura e tatimeve dhe taksave në BallkanFaqe     17
1.5Barra fiskale në shtetet me taksim progresiv dhe ato me taksim të sheshtëFaqe     18
1.6Normat Tatimore Totale në BallkanFaqe     19
1.7Normat tatimore në Shqipëri, Kosovë dhe në Ballkan PerëndimorFaqe     20
1.8Ndryshimi i normave tatimore dhe indeksi GINIFaqe     23
1.9Investimet e Huaja Direkte dhe ndikimi nga barra fiskaleFaqe     25
1.10Ndikimi i rritjes së investimeve nga ulja e normave të tatimit mbi kapitalinFaqe     27
1.11Efekti i Marrëveshjeve të eleminimit të taksimit të dyfishtë në BallkanFaqe     29
1.12Efekti i politikës fiskale dhe qasja e administrimitFaqe     30
2Barra Fiskale në Shqipëri 2018Faqe    32
2.1Performanca e barrës së buxhetit dhe barrës fiskaleFaqe     32
2.2Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetitFaqe     33
2.3Barra e të ardhurave fiskale të bashkiveFaqe     35
2.4Barra fiskale rajonale ndaj PBB-së në ShqipëriFaqe    37
2.5Qarqet me barrën fiskale më të ulëtFaqe    40
2.6Qarqet me barrën fiskale më të lartëFaqe    41
3Barra Fiskale në Kosovë 2018Faqe   43
3.1Barra e të hyrave komunale dhe regjonaleFaqe    43
3.2Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetitFaqe    45
3.3Rajonet me barrën fiskale më të lartë dhe më të ulëtFaqe    46
3.4Krahasimi i barrës fiskale midis rajoneve të Shqipërisë dhe KosovësFaqe    46
4Barra Fiskale në Ballkanin Perëndimor 2018Faqe   47
4.1Barra fiskale sipas taksaveFaqe    47
4.2Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacioneve të buxhetitFaqe    49
5Liria Fiskale 2019Faqe   52
Indeksi i Lirisë Fiskale dhe MetodologjiaFaqe    53
5.1Dita e Lirisë Fiskale në BallkanFaqe    53
5.2Dita e Lirisë Fiskale në ShqipëriFaqe    54
5.3Dita e Lirisë Fiskale në KosovëFaqe    54
PërmbledhjeFaqe   55
SHTOJCARegjimet fiskale dhe ndryshimet ligjore fiskale në 2018 në vendet e BallkanitFaqe   57
 Kutia 1. Llogaritja e barrës fiskale për QarqetFaqe   37

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: