Renditja e Shqipërisë sipas Indeksit të Korrupsionit, 1999 – 2021

Renditja e Shqipërisë sipas Indeksit të Korrupsionit, 1999 – 2021

Për të parë një ecuri të perceptimit të korrupsionit në vijim mund të shihet renditja e Shqipërisë sipas Indeksit te Korrupsionit, 1999 – 2021 të aksesueshme te statistikat.

Ndërkohë, sipas Raportit te Transparency International dhe bazuar te tabela e përpunuar nga ALTAX (sipas raporteve vjetore), Indeksi i perceptimit të korrupsionit në Shqipëri është rritur nga 27 pike (vendi 84 nga 180 vende në 1999) në 35 pike (vendi 110 nga 180 vende ne 2021), duke treguar se korrupsioni ka rritje gjatë kësaj periudhe kohore. Vetë indeksi është një tregues i përbërë që përfshin të dhëna mbi perceptimin e korrupsionit në fusha të tilla si ryshfeti i zyrtarëve publikë, ryshfetet në prokurimet publike, përvetësimi i fondeve shtetërore dhe efektiviteti i përpjekjeve të qeverisë kundër korrupsionit.
Me poshtë jepet edhe linku i pjesës se raportit per Evropën Lindore dhe Azine Qendrore. Me një rezultat mesatar prej vetëm 36 nga 100, Evropa Lindore dhe Azia Qendrore janë rajoni i dytë me performancën më të ulët në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit (CPI).

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: