Çfarë kuptojmë me flluskë financiare?

Çfarë kuptojmë me flluskë financiare?

Flluskë financiare kuptohet një cikël ekonomik i karakterizuar nga rritja e shpejtë e çmimeve të një aktivi në një pikë që është e paqëndrueshme, duke bërë që aktivi të shpërthejë ose tkurret në vlerë. Flluskat financiare ndjekin pesë faza: zhvendosja, bumi, euforia, fitimi dhe shkatërrimi.

Nëse flasim për efektin e saj në ekonomi, flluskë është një cikël ekonomik që karakterizohet nga përshkallëzimi i shpejtë i vlerës së tregut, veçanërisht në çmimin e aktiveve. Ky inflacion i shpejtë pasohet nga një ulje e shpejtë e vlerës, ose një tkurrje, që nganjëherë quhet “përplasje” ose “shpërthim flluskash”.

Në mënyrë tipike, një flluskë krijohet nga një rritje e çmimeve të aktiveve që nxitet nga sjellja e bollshme e tregut. Gjatë një flluskë, aktivet zakonisht tregtohen me një çmim, ose brenda një diapazoni çmimi, që tejkalon shumë vlerën e brendshme të aktivit (çmimi nuk përputhet me bazat e aktivit).

Shkaku i flluskave kontestohet nga ekonomistët; disa ekonomistë madje nuk pajtohen që flluska ndodhin fare (në bazën që çmimet e aktiveve devijojnë shpesh nga vlera e tyre e brendshme). Megjithatë, flluskat zakonisht identifikohen dhe studiohen vetëm në retrospektivë, pasi të ndodhë një rënie masive e çmimeve.

Një flluskë ekonomike ndodh çdo herë që çmimi i një malli rritet shumë mbi vlerën reale të tij. Flluskat zakonisht i atribuohen një ndryshimi në sjelljen e investitorëve, megjithëse ajo që e shkakton këtë ndryshim në sjellje është e debatuar.

Flluskat në tregjet e aksioneve dhe ekonomitë bëjnë që burimet të transferohen në zona me rritje të shpejtë. Në fund të një flluske, burimet zhvendosen përsëri, duke shkaktuar uljen e çmimeve.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: