Tag - tatim mbi pagat

Barra tatimore në Shqipëri, 2023

Buxhetet e përvitshme në Shqipëri kanë prezantuar barra fiskale[1] të ndryshme, të cilat përfshijnë si barrën tatimor, po ashtu edhe barrën jo tatimore[2]. Në vitet e fundit, buxheti i shtetit ka synuar reduktimin e shpejtë të deficitit...

Shqetësim në rritje për shëndetin e politikës dhe barazisë tatimore, por dhe zhbalancimin e lirisë ekonomike

Ka një sërë çështjesh të rëndësishme dhe të ndërlidhura me politikat e tatimit të pagës, të cilat meritojnë vëmendje të përgjegjshme. Çdo vendim që prek tatimin e pagave duhet të ketë transparencë të thelluar dhe gjithpërfshirje që në proceset fillestare...

Buxheti 11 mujor 2023 si thikë me dy tehe

Buxheti i shtetit për 11-mujorin 2023 rezulton me suficit[1] dhe ky realitet tregon në pamje të parë se financat e qeverisë po menaxhohen në mënyrë efektive. Kjo tepricë buxhetore vjen nga të ardhurat e realizuara në nivelin e...

error: