Tag - barazia tatimore

Shqetësim në rritje për shëndetin e politikës dhe barazisë tatimore, por dhe zhbalancimin e lirisë ekonomike

Ka një sërë çështjesh të rëndësishme dhe të ndërlidhura me politikat e tatimit të pagës, të cilat meritojnë vëmendje të përgjegjshme. Çdo vendim që prek tatimin e pagave duhet të ketë transparencë të thelluar dhe gjithpërfshirje që në proceset fillestare...

error: