Tag - kapacitete

STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT NË GJIROKASTËR DHE PERFORMANCA SIPAS MUNDËSIVE DHE KAPACITETEVE PËR FINANCIM

Strategjia e Zhvillimit dhe mundësitë e buxhetit të Bashkisë dhe ato nga FSHZH dhe institucionet dhe donatorët nuk duket se do të përmbushin objektivat e përmbushjes në afate. Nga verifikimi i secilit nga 58   programet për arritjen e tyre na...

Rritja e ardhshme e Shqipërisë kërkon një model ekonomik më të fortë dhe më të qëndrueshëm

Modeli ekonomik i Shqipërisë kërkon investime më të mëdha në aftësitë e njerëzve, produktivitetin e bizneseve, qëndrueshmërinë e ekonomise dhe forcimi i financave publike, thotë Memorandumi i ri Ekonomik i Bankës Botërore (CEM) për Shqipërinë, i publikuar sot. Shqipëria është...

error: