Tag - perjashtim

Përjashtimi nga tvsh i furnizimit të shërbimeve të formimit profesional nëpërmjet kurseve

Rasti Kurse trajnimi profesional, që organizohen nëpërmjet një licence për formim profesional organizohen mbi bazë të një program. Çfarë parasheh ligji dhe Udhëzimi i TVSH për trajtimin e furnizimit të shërbimeve që kryejnë bizneset dhe OJF? Përgjigja Sipas ligjit Nr.92/2014, i ndryshuar,...