Tag - vendi i furnizimit

Eksportet, shërbimet dhe zbatimi i rregullave të TVSH-së

Shqipëria ka marrëdhënie tregtare me të gjithë botën, por ka marrëdhënie të rëndësishme tregtare me vendet evropiane, me SHBA-në, si dhe me vendet aziatike. Për shkak të sistemeve krejtësisht të ndryshme tatimore (si në rastin e SHBA-së apo disa vendeve...

Vendi i furnizimit për instalime në pasurinë e paluajtshme

Rasti Një shoqëri shqiptare kryen një investim duke synuar përmirësimin e cilësisë se shërbimit te saj. Ky investim konsiston ne instalimin e një antene transmetuese për vale celulari ne Shqipëri, por si një shërbim i porositur nga një kompani rezidente ne Itali. Pyetje Ku është...

error: