Tag - te ardhurat e buxhetit

Treguesit fiskalë të buxhetit të shtetit për 2023 sipas një vështrimi civil

Përpara disa kohësh, ekspertët tanë analizuan treguesit paraprakë të buxhetit të shtetit për 11-mujorin 2023[1] dhe ne e konsideruam performancën buxhetore përballë disa rrisqeve që mund të konsiderohen në një panoramë vjetore të buxhetit si vijimësi e asaj...

error: