Tag - pakete fiskale

Ekspertët tanë propozojnë që projekt ligji i ri për financat vendore të ketë gjithpërfshirje dhe dialog ekspertësh

Gjatë monitorimit të procesit te konsultimit publik ne 5 bashki te vendit duket se Buxhetet vendore 2023 përshkruajnë zhvillimet vendore dhe politikën fiskale me të njëjtën frymë si buxheti 2022, ku mbizotëronte optimizmi dhe prezantimi i arritjeve, pa...

error: