Tag - pergjegjshmeria

CENS 2023: Rëndësia e tij e madhe është sfida që duhet menaxhuar me përgjegjësi të posaçme

Regjistrimi i popullsisë dhe banesave është burimi më i madh i vetëm i një shumëllojshmërie informacioni statistikor mbi karakteristika të ndryshme të cilat kanë evoluar në mënyrat specifike që përmbledhin jetën shqiptare në këto 12 vite të fundit, që prej...

error: