Tag - cens 2023

CENS 2023: Rëndësia e tij e madhe është sfida që duhet menaxhuar me përgjegjësi të posaçme

Regjistrimi i popullsisë dhe banesave është burimi më i madh i vetëm i një shumëllojshmërie informacioni statistikor mbi karakteristika të ndryshme të cilat kanë evoluar në mënyrat specifike që përmbledhin jetën shqiptare në këto 12 vite të fundit, që prej...

Censusi 2023 të ruajë integritetin për cilësi të rezultateve

Qëllimi i vetëm i regjistrimit të popullsisë dhe banesave 2023 në Shqipëri është të marrë parasysh çdo pjesëtar të popullsisë dhe pasurive të tyre. Kjo qasje nëse bëhet sipas përshkrimit të metodologjisë jep rezultate plotësisht të sakta. Megjithatë, nisur nga...

error: