Tag - dypunesimi

Çfarë përfshihet/lejohet në të ardhurat dhe shpenzimet personale për llogaritjen e tatimit?

Në Shqipëri të ardhurat personale tatohen mbi gjithë të ardhurat e përfituara brenda dhe jashte vendit nga një individ rezident dhe brenda vendit nga një individ jo rezident , përveç përjashtimeve që ka për secilin burim të ardhurash. Në vijim...

Tatimi i punësimit dhe të ardhurës prej biznesit nga vetëpunësimi dhe investimet kapitale

Sqarime për tatimin mbi të ardhurave personale[1] Nëse një i punësuar[2] për pagën e tij vjetore deri 2.040.000 lekë tatohet me 13% dhe nëse niveli i pagës është mbi këtë shumë vjetore atëherë tatimi është 23%. Nëse do...

error: