Tag - tatim mbi te ardhura personale

Tatimi i punësimit dhe të ardhurës prej biznesit nga vetëpunësimi dhe investimet kapitale

Sqarime për tatimin mbi të ardhurave personale[1] Nëse një i punësuar[2] për pagën e tij vjetore deri 2.040.000 lekë tatohet me 13% dhe nëse niveli i pagës është mbi këtë shumë vjetore atëherë tatimi është 23%. Nëse do...

error: