Vendimet unifikuese të gjykatës së lartë, 2013-2018

Kjo permbledhje vjen si një punë që eshte kryer nga Qendra e publikimeve Zyrtare, e cila ka mbledhur ne një publikim gjithë vendimet unifikuese të marra nga Gjykata Kushtetuese lidhur me probleme tregtare, civile dhe sociale.

Periudha qe perfshihet ne kete publikim eshte nga viti 2013 deri ne 2018.