Përmbledhje legjislacioni për ndërtimet

Kjo përmbledhje është një publikim i fundit të vitit 2019 i përgatitur nga Qendra e Botimeve Zyrtare për legjislacionin primar dhe sekondar për ndërtimin në Shqipëri.

PËRMBLEDHJA E LEGJISLACIONIT PËR NDËRTIMET është një burim informacioni me vlerë për gjithë studiuesit, zbatuesit, këshilluesit dhe administratorët e zbatimit të procedurave të ligjeve, si dhe për gjithë lexuesit që janë të interesuar dhe kuriozë lidhur me legjislacionin për sektorin e ndërtimit.

Category: Tag: