Tag - Shërbime fiskale

Shërbime fiskale për biznesin e vogël dhe profesionistët

Këshillim dhe ndihmë për hapjen/mbylljen e aktivitetit  ALTax Studio asiston bizneset e vogla të cilat kanë nevojë të hapin një aktivitet të ri duke e udhëzuar dhe asistuar në të gjitha hapat proceduriale, Në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në zyrat...

Shërbime fiskale për shoqëritë

Në shërbimin fiskal dhe në këshillimin mbi kontabilitetin për shoqëritë, nisur nga parimet e menaxhimit financiar, ALTax Studio ju ofron:  Shërbime Kontabiliteti dhe monitorim të tij Përgatitje e pasqyrave financiare Analizë Financiare Formatim të kontabilitetit për bizneset e reja Përpilim të planit të biznesit Konsulencë...