Turizmi dhe administrimi fiskal në Shqipëri

Sektori i turizmit dhe aktiviteteve që përfshihen, pesha në ekonomi, administrimi fiskal, baza ligjore teknike dhe fiskale dhe dokumentacioni që nevojitet.

Shihni shportën

Përshkrim

Nëse sektori i turizmit do të krahasohej me sektorët e tjerë të ekonomisë mbetet ende e nevojshme që trajtimi fiskal i sektorit të ketë një modelim të caktuar. Megjithë uljen e TVSH në nivelin 6% ky sektor ka nevojë gjithashtu edhe pë rregulla të permbushura nga operatorët, të cilët i shmangen obligimeve të tyre për sektorin.

Ky është edhe fronti më i vështirë për administraten fiskale, pasi ka të bëjë me një industri mjaft komplkse dhe me një mori aktivitetesh ekonomike.