-21%

Model raporti kontrolli për TVSH

Original price was: 19 €.Current price is: 15 €.

Raporti i kontrollit per TVSH paraqet specifika qe burojne nga vetë natyra e veçantë e këtij tatimi mbi konsumin. Modeli që paraqitet është një format në tabelë excel, i cili synon të paraqesë një raport kontrolli, që është i lehtë për tu plotesuar dhe që mundet te kursej kohen per berjen e nje kontrolli TVSH, sidomos kontrollet tematike te saj.

Category: Etiketa: ,

Përshkrim

TVSH nevojitet që të kontrollohet sipas modeleve që ofrohen nga adminisrtratat më të avancuara në perdorimin e teknologjise dhe modelimit të mënyrës së kontrollit ne nje kohe sa me te shpejte, efektive, uniforme dhe korrekte.

Një modelim i raporti të kontrollit tenton të vendosë rregulla në të bërit kontroll duke lënë hapësira shumë minimale për të patur referenca te gabuara ligjore për gjetjet e kontrollorit.

Nderkohe, me futjen në përdorim të një formati standart edhe kontrolli kthehet në një operacion që përshtatet me natyrën e misionin e tatimeve në mënyrë optimale.