Fiskalisti – Volumi 1, Numri 4, 2018

Ky publikim eshte numri 4 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendra ALTAX.

Category: Tag:

Përshkrim

Këtë muaj FiskaListi prezanton:

Nga Shqipëria prezantohet

Regjistrimi i biznesit të vogël në TVSH nga 1 Prilli

Tema nga ALTAX

Së bashku për shëndetin fiskal të industrisë nxjerrëse?

Libraria e ALTAX me librat për tu lexuar këtë muaj

Publikime të sistemit gjyqësor – Volumi 4/ 2017 – Procedurat Doganore

Edukim Online – Veçoritë kryesore të regjimit të tatimit mbi të ardhurat nga kapitali

Të rejat nga ATK KOSOVA

Doganat 2 herë më shumë të hyra se tatimet gjatë tremujorit  parë 2018

Kujdes! Doganat alarm për kontrabandën

Me interes mund të lexoni edhe 4 Bloget më të shikuar të muajit Mars 2018

Publikimet e fundit nga Qendra ALTAX

Për reduktimin e TVSH në elektroenergjetikë

Materialet që i përkasin Kosovës janë pjesë e një posti të veçantë për ata që kërkojnë informacione specifike mbi zhvillimet tatimore dhe doganore në Kosovë. Ky material jepet me përzgjedhjen që ka bërë në regjistrimin e tij kërkuesi i informacionit

Publikimi del një herë në muaj dhe mirëmbahet nga stafi i Qendrës ALTAX. Përmbajtja e FiskaListit përmblidhet një herë në 4 muaj, e cila mund të shpërndahen (email) sipas regjistrimeve apo kërkesave.

Është vizioni i Qendrës ALTAX për të publikuar te FiskaListi gjithë problematikat e rëndësishme të nevojshme për një transparencë në ndikimin e zbatimit uniform të legjislacionit fiskal.

No vote