Cilat janë tatimet dhe taksat që paguhen në Shqipëri?

Cilat janë tatimet dhe taksat që paguhen në Shqipëri?

Tatimet dhe taksat janë kombëtare ose vendore. Në tatimet dhe taksat kombëtare përfshihen:

  • tatimi mbi vlerën e shtuar;
  • tatimi mbi të ardhurat (përfshin tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale);
  • tatimi mbi të ardhurat personale nga lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet;
  • akcizat mbi mallrat dhe produkte të përcaktuara në ligjin specifik;
  • taksat dhe tarifat kombëtare;
  • tatimi i mbajtur në burim i të ardhurave individuale

Taksat dhe tarifat vendore janë:

Për bizneset

– Taksa e Hotelit
– Taksa mbi Ndërtesën
– Taksa e Reklamës
– Taksa e Tokës Bujqësore
– Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore (vetëm Bashkia Tiranë)
– Taksa e tabelës informuese
– Taksa mbi truallin

– Tarifa e pastrimit
– Tarifa e Zënies së Hapësirës Publike

Për individët dhe familjet

– Taksa mbi ndërtesën
– Taksa mbi tokën bujqësore
– Taksa mbi truallin
– Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore (vetëm Bashkia Tiranë)

– Tarifë Pastrimi dhe Largimit të mbeturinave

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: