Tag - shtepi

Çmimet e banesave dhe përballueshmëria e tyre nga familjet shqiptare

Sektori i ndërtimit të banesave ka një rol të rëndësishëm për stabilitetin e familjes dhe për rritjen e të ardhurave. Nisur nga ky rol nevojitet vëmendje e shtuar për zhvillimet në sektor jo vetëm nga sipërmarrësit/zhvilluesit, por në tërësi edhe...

error: